polityka prywatnosci

Dobrym obyczajem jest jasne określenie zasad polityki prywatności i umieszczenie tych informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej firmy zajmującej się mailingiem.

Czytelnymi zasadami buduje się wiarygodność firmy, odwiedzający chętniej zapisują się na newsletter i unikamy niepotrzebnych problemów prawnych.

W zasadach prywatności powinno być określone, w jaki sposób firma zbiera dane od klientów i w jaki sposób je wykorzystuje.

Zasady te powinny być zgodne z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawą o ochronie danych osobowych.

Klient powinien być poinformowany, które dane będą wykorzystywane jako jawne, a które będą gromadzone do przyszłego wykorzystania. Ważna jest informacja, że dane mogą lub nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z ustawą, każdy ma prawo wglądu do własnych danych i udostępniać je lub cofnąć prawo do udostępniania.

W polityce prywatności powinna być informacja o sposobie zabezpieczenia danych. Podmioty gromadzące informacje maja obowiązek chronienia tych danych. Zbierać wolno praktycznie wszystkie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres, email, płeć, zainteresowania itp. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r jest obowiązek rejestracji przetwarzanych zbiorów danych osobowych, w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Jeśli dane o odwiedzających gromadzone są z wykorzystaniem plików Cookies, to zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, od dnia 21 marca 2013 roku jest obowiązek poinformowania o tym w widocznym miejscu na stronie. Nie jest wymagane każdorazowe pytanie o zgodę, przed instalacją pliku Cookies, wystarczy tylko raz, przy wejściu na stronie wyświetlić taka informacją, a domniemywa się, że odwiedzający zgadza się lub rezygnuje z zapisywania ciasteczek na swoim komputerze.

Warto wiedzieć, że sam adres email, imię i preferencje to nie są jeszcze dane osobowe w rozumieniu ustawy. Takie niekompletne dane wolno gromadzić bez obowiązku rejestracji w GIODO. Nie zwalnia to jednaj posiadacza takiej bazy od odpowiedzialności w przypadku wykorzystania jej do korespondencji elektronicznej, zwłaszcza gdy będzie ona miała charakter masowy.

Zgodnie z prawem zabronione jest wysyłanie jakichkolwiek ofert handlowych i reklam za pomocą poczty elektronicznej jeśli dana osoba nie wyraziła na to zgody. Za zgodę na otrzymanie oferty można uznać udostępnienie adresu e-mail.

Jeśli odbiorca mailingu nie udostępnił nam swojego adresu email, tylko pozyskaliśmy go od osób trzecich lub zbierając adresy ze stron internetowych, to wolno nam tylko zwrócić się z zapytaniem, czy wyraża zgodę na otrzymanie informacji na jakiś temat.

W pytaniu o zgodę nie może być zawarta reklama lub inna oferta handlowa. Nieprzestrzeganie tej zasady, może być uznane za spam i wiąże się z odpowiedzialnością karną.